Què és el Innovamat

innovamat
Aquest programa de transformació educativa pretenia canviar el model d’educació de les escoles de Catalunya suposadament de caire tradicional cap a un model netament innovador

Comparteix aquesta informació a Xarxes o al teu grup de famílies

Per respondre què és Innovamat cal remuntar-se a l’any 2016. Aquell any la Fundació Jaume Bofill amb la col·laboració de la UOC i la Fundació La Caixa i amb el beneplàcit del Departament d’Educació van engegar un programa de transformació educativa anomenat Escola Nova XXI.

Aquest programa de transformació educativa pretenia canviar el model d’educació de les escoles de Catalunya suposadament de caire tradicional cap a un model netament innovador.

En aquest programa s’hi van adherir un conjunt d’escoles que ràpidament van comprovar, tot i que no sempre ho van manifestar, la complexitat de fer tants canvis en tant poc temps. Això va portar a un cert desgavell metodològic i a que els resultats beneficiosos, com així corroboraria el Consell Superior d’Avaluació de Catalunya anys després, es demostressin nuls.

En aquest període és quan neix l’empresa i la proposta d’Innovamat. Pretenia unificar una metodologia innovadora per a tots els centres, tal i com proposava Escola Nova XXI, però en aquest cas donant-ho tot fet i que així no hi hagués recels des dels claustres a aquests canvis en ocasions una mica imposats.

Així doncs, el curs 2018-2019 Innovamat i la seva proposta es comencen a implantar en algunes escoles. En aquest cas només a 1r i 2n de primària. En aquests primers centres l’experiència a aquests dos cursos de cicle inicial agrada perquè són cursos en què la manipulació és essencial, la complexitat dels continguts és relativament senzilla i no depenen de coneixements apresos en el cicle anterior. El curs següent ja s’implanta de forma bastant massiva a moltes escoles a 1r, 2n, 3r i 4t. I aquí ja comencen els problemes, ja que la implantació a cicle mitjà esdevé bastant caòtica i provoca certs desaprenentatges i molta confusió entre el nou alumnat al qual se li presenta aquesta proposta i tota la metodologia que porta implícita (la forma de resoldre les operacions bàsiques, l’absència d’explicacions en els quadernets, les activitats de l’app que són vistes com un joc). Des d’aleshores, Innovamat s’ha anat estenent fins a l’ESO fruit d’un bon màrqueting i que els centres que ho implantaven li donaven un cert marge de temps per tal de valorar l’eficàcia del producte.

Com s’estructura Innovamat?

Innovamat consta de 3 potes: 

 • En primer lloc, els quadernets del Laboratori de Nombres que serveixen per aprendre numeració i càlcul. Aquests quadernets està estipulat que els has d’utilitzar en dues sessions cada setmana.
 • En segon lloc, el Llibre de les Aventures. Aquest quadernet té un repte per una sessió setmanal per tal de treballar mesura, geometria i estadística.
 • Finalment, tens l’aplicació on els nens cada setmana en una sessió d’una hora entren a practicar en un entorn gamificat.

Com funciona quan es posa a la pràctica?

 • Laboratori de Nombres: es plantegen com sessions en què es manipula, es reflexiona i finalment, si hi ha temps, es posa a la pràctica en el quadernet. Aquesta última part sol ser la que els nens porten de deures a casa i que genera tantes problemàtiques, ja que en moltes ocasions els nens no han entès tot el plantejament inicial i al no haver-hi cap explicació els pares no poden ajudar perquè no saben de què es tracta. Hem de pensar que en aquest quadernet es treballa la base de les operacions i el càlcul i si els nens no entenen bé la proposta els dificulta la progressió.
 • Llibre d’Aventures: es mira a la pantalla una historieta que planteja un repte, entre tots s’ha de resoldre i finalment plasmar-ho en el quadernet. Molt sovint copien en el quadernet les respostes que la mestra plasma a la pantalla sense haver entès l’activitat. Aquest quadernet té un defecte important. Els continguts de mesura, geometria i estadística es treballen en una sola sessió i no es sol tornar a tocar aquell tema fins el proper curs, fet que impossibilita que consolidin aprenentatges.
 • App: Té aparença de videojoc amb música que no sempre deixa concentrar i amb una recompensa (la fira) que generalment es converteix en un gran distractor. En aquesta sessió les activitats que li apareixen al nen són a l’atzar i poden estar o no connectades amb el que s’ha estat treballant els darrers dies a l’aula. A més a més, té l’opció d’ajuda que bàsicament resol l’activitat sense que el nen hagi de pensar. És un entorn que fomenta la resposta de tanteig en un qui l’encerta l’endevina que busca arribar quan abans millor a la recompensa de la fira.

Quines controvèrsies ha generat Innovamat?

 • S’ha aplicat de pressa i corrents no respectant l’alumnat que havia començat a aprendre les matemàtiques d’una altra manera.
 • Els nens porten a casa feines que en teoria haurien de fer a l’aula, però que per falta de temps a l’aula, se l’enduen a casa i els pares comproven que els seus fills no entenen el que fan.
 • Els pares han de buscar ajuda i “formar-se” per poder ajudar els seus fills sense que vegin que aquest esforç suplementari doni millors resultats que el mètode clàssic.
 • El treball amb l’aplicació és viscut pels nens com un joc i el fan sense parar-hi atenció i recorrent a l’ajuda tot sovint per tal de no haver de pensar gaire.
 • Plantejament rígid que no permet que el nen es salti passos que ja no necessita.
 • Manca de consolidació dels continguts introduïts i molta lentitud en avançar.
 • Poca presència de problemes matemàtics classics que servien als alumnes per saber quan utilitzar les diferents operacions bàsiques.
 • Els continguts de mesura, geometria i estadística queden molt poc treballats.
 • A mesura que van pujant de cursos els mestres detecten que els alumnes hi arriben amb mancances importants, ja que els continguts dels cursos anteriors no s’han consolidat.

En conclusió, totes aquestes controvèrsies han portat a una baixada de nivell i a un endarreriment dels aprenentatges de l’alumnat que utilitza aquesta proposta. Per això demanem que Innovamat no sigui una imposició i es retiri de les escoles per part del Departament. 

editorial de la plataforma

Més notícies