continguts de 1er a 6è de primària

Després de la LOMLOE #ACTUALITAT

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

MATEMÀTIQUES

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL

LLENGÜES

EDUCACIÓ FÍSICA

LLENGUA ESTRANGERA

EDUCACIÓ ARTÍSTICA

EDUCACIÓ EN VALORS CÍVICS I ÈTICS

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

BIOLOGIA I GEOLOGIA

LLENGUA I LITERATURA

FÍSICA I QUÍMICA

LLENGUA ESTRANGERA

GEOGRAFÍA I HISTÒRIA

MATEMÀTIQUES

TECNOLOGIA I DIGITALITZACIÓ

EDUCACIÓ EN VALORS CÍVICS I ÈTICS